På Kyrkskolan arbetar vi för att alla elever ska trivas, känna sig trygga och uppnå goda resultat. Vi är stolta över vår stora skolgård och vi värnar om våra betydelsefulla traditioner.

fredag 6 oktober 2017

Fredag 6/10

Nu har vi personal på skolan fortbildat oss i två dagar, allt för våra elever ska få en högre måluppfyllelse. Det har varit ett varierat program med föreläsningar och eget arbete.
För varje vecka som går får vi mer ordning på lokalerna, efter den långvariga iordningställandet efter förra årets vattenskada. Nästa vecka får vi möbler till ett klassrum och ett grupprum som kommer leda till en bättre arbetsmiljö för eleverna. Vi väntar nu bla på bänkar som ska bytas i några klassrum, vet inte när de kan vara på plats.

Patrik Sandsveden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar