På Kyrkskolan arbetar vi för att alla elever ska trivas, känna sig trygga och uppnå goda resultat. Vi är stolta över vår stora skolgård och vi värnar om våra betydelsefulla traditioner.

fredag 26 januari 2018

Vecka 4

Hej!
Idag börjar jag med lite personalförändringar som är på gång, på måndag får vi förstärkning på lärarsidan genom att Maria Bergström börjar sitt arbete på Kyrkskolan. Maria kommer i första hand arbeta med SVA på hela skola men under vårterminen även undervisa i SO i årskurs 4.
Kyrkskolan kommer även att förlora två duktiga lärare, Lotta Classon kommer att börja arbeta på en friskola i slutet av april, och Jenny Rundgren kommer att flytta till en annan kommun nästa läsår. Rekrytering för att anställa ny personal är påbörjad.
Nästa vecka kommer jag vara i Uppsala på fotbildning, eventuella frågor rörande skolan kan Carina Appelqvist svara på eller hänvisa vidare.

Tack för den här vecka.
Patrik Sandsveden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar